Informatie

Volg ons op sociale media en kom snel meer te weten!

Impact Factory wordt een bijzonder project dat huist in een bijzonder gebouw.

Ontdek op deze pagina het ontwerpteam, de onderdelen van het gebouw, het bouwproces en de plannen met indicatieve invulling.

Het ontwerpteam

Impact Factory wordt ontworpen door WIT architecten met in onderaanneming: Paridaens (stabiliteit), Atelier T (technieken, ventilatie, EPB), De Fonseca (akoestiek), Bob Geldermans (circulair bouwen).

Het project wordt in goede banen geleid door alternatieve projectontwikkelaar Miss Miyagi.

Impact Factory = een som van gebouwen

Impact Factory is de overkoepelende naam van heel het project, waarin drie bestaande gebouwen en een (nog te realiseren) nieuwbouwstructuur hun plek vinden. 

beeld: Claar Atelier

De Potterij

Is eigendom van OVAM en wordt voor 25 jaar in concessie gegeven aan Stad Mechelen.

De typerende betonconstructie, de daklichten en het stalen schrijnwerk van de binnenkant van het gebouw trachten we zo goed mogelijk in ere te herstellen. Dit pand wordt ontwikkeld als circulair stadslabo met ruimte voor maaklabs, demoruimtes en ateliers.

beeld: Ann Gewillig

De Studio

Dit voormalige kantoorgebouw (dat we “de Studio” noemen) huist in een negentiende-eeuws pand, ontworpen door de Tiense stadsarchitect François Drossaert.

De gevel frissen we op en interieurelementen met historische waarde proberen we zoveel mogelijk zichtbaar te maken. Dit gebouw zal ruimte bieden aan werkplekken voor circulaire ondernemers en bedrijven.

beeld: Michiel De Cleene

Het Koetshuis

Het Koetshuis is een klein, achterin gelegen gebouw dat letterlijk tussen de Potterij en de Studio in staat. Het pand werd in het voorjaar van 2023 aangekocht en dankzij deze toevoeging realiseren we een volledige fysieke koppeling tussen Potterij en Studio.

beeld: Michiel De Cleene

Impact Tuin & Impact Hal

Dit verbindend voorportaal zal van alle gebouwen één dynamisch geheel maken en fungeren als inkom, poort, koer en tuin. De Impact Tuin wordt een grotendeels “lege” ruimte van waaruit alle andere gebouwen bereikbaar zijn. De Impact Hal is een grote nieuwbouwruimte met een levendige functie waar ook een deel fietsenstalling in ondergebracht wordt.

beeld: WIT architecten

Een circulair bouwproces voor een circulaire hub

Het ontwerpteam vertrok van het idee: “Impact Factory moet niet gebouwd worden, ze is er al”. Er wordt dan ook maximaal gebruik gemaakt van de bestaande structuren. Waar nieuw materiaal nodig is, wordt gekeken naar gerecyleerde materialen of hernieuwbare materialen op basis van biologische grondstoffen. Op die manier proberen we de impact van het bouwproces te beperken. 

Mooi voorbeeld hiervan zijn de gerecupereerde ramen van de oude bibliotheek in de Moensstraat, die in de nieuwe voorgevel verwerkt zullen worden.

De plannen

Via onderstaande knop vind je de meest actuele versie van de architecturale plannen. Daarop staan ook (ter indicatie) de oppervlaktes van deze ruimtes en de voorziene toekomstige invulling(en) ervan.

Partners

Impact Factory is een initiatief van en een samenwerking tussen Stad Mechelen, OVAM en Stadsmakersfonds. Het project wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Vlaamse Overheid. Miss Miyagi treedt op als integrale projectcoördinator en gedelegeerd bouwheer.

Vormgeving: Buro Knal / Development: Sitemanager​​​​​​​

Impact Factory is een samenwerking tussen