Circulaire hub zkt. ziel(en).

Interesse? Vul dit interesseformulier in.

De totale Impact Factory biedt goed 3.000 m² verhuurbare oppervlakte met ruimte voor een diverse invulling: 

Zo komen er: kantoren en co-workinglabo's en ateliersopleidings- en eventruimtes, een exporuimte / conceptstore en een horecazaak.

Het ontwerpteam

Impact Factory wordt ontworpen door WIT architecten met in onderaanneming: Paridaens (stabiliteit), Atelier T (technieken, ventilatie, EPB), De Fonseca (akoestiek), Bob Geldermans (circulair bouwen).

Het project wordt in goede banen geleid door alternatieve projectontwikkelaar Miss Miyagi.

Kantoren & coworking

Er worden werkplekken voorzien in verschillende ruimtes en formules: 25 tot 35 werkplekken voorzien als coworking (250 m²), met vaste of flexibele bureaus voor freelancers. Daarnaast zijn er 100 tot 110 werkplekken in afgesloten kantoren (690 m²) met ruimte voor 2 tot 20 personen.

Op basis van sponsorships en werkingssubsidies kunnen mogelijk aangepaste tarieven worden gehanteerd voor startende ondernemingen. 

Labo’s en ateliers

Flexibele ruimte (600 m²) voor kleinschalige productie, prototyping en onderzoek. In de maak- en productieruimte kunnen zowel labo’s (fablab, biolab, …) als (educatieve) ateliers worden voorzien. De verdeling individueel / gedeeld zal bepaald worden  i.f.v. de concrete vraag en aard van de partner toekomstige partner(s). 

De Stad onderzoekt hoe ze ruimte kan aanbieden aan aangepaste tarieven voor partners die sociale opwaartse mobiliteit van kwetsbare burgers genereren op basis van circulaire activiteiten.

Opleidings- en eventruimtes

Twee inspirerende, polyvalente ruimtes met een capaciteit van 100 tot 120 personen en eigen toegang tot keuken en sanitair. In beide ruimtes moet het mogelijk zijn een lezing te geven, een receptie of diner te organiseren of een workshop te laten doorgaan voor en door de bewoners van de Impact Factory, voor externe bedrijven, organisaties, kennisinstellingen, ….

Exporuimte / conceptstore

Ruimte om in wisselende opstelling producten, thema’s of projecten te presenteren. Het dient een laagdrempelige, publiek toegankelijke plek te zijn en daarom wordt deze ingeplant in de Potterij, gekoppeld met het onthaal en met toegang tot de ateliers.

Horeca

Een ontmoetingsplaats voor bewoners en gebruikers van Impact Factory, én tegelijkertijd ook de reden dat toevallige passanten en bezoekers de plek te bezoeken. Deze zaak (40 tot 50 zitplaatsen) verhoogt de laagdrempeligheid en de levendigheid. Doel is om ook in de uitbating exemplarisch te zijn wat betreft duurzame voeding en zero-waste.

Marktverkenning

We startten op 17-07-2023 een marktverkenning waarbij we op zoek gaan naar mogelijk toekomstige ruimtegebruikers, programmamakers, investeerders en een exploitant. Interesse? 
 

Werfupdates

Ter voorbereiding op de bouwwerken voor het project Impact Factory beweegt er nu al heel wat in het bouwblok. Zo bouwde Fluvius begin dit jaar een nieuwe gas- en hoogspanningscabine op de parking van het woonzorgcentrum Hof Van Egmont, ter vervanging van de twee verouderde cabines op de site.

Sinds 1 maart voert men in het gebouw de Potterij een nieuwe fase van de saneringswerken uit. Dit in opdracht van de OVAM, eigenaar van het pand en onder supervisie van het studiebureau Witteveen+Bos. De werken worden uitgevoerd door aannemer Ghent Dredging.

De Potterij is een "blackfield" met een historisch verontreinigde bodem. Met het oog op de herbestemming en de renovatie van het gebouw is het nodig om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren. De volledige vloerplaat wordt afgebroken en weggevoerd, alle vervuilende ondergrondse tanks en massieven worden verwijderd, waarna er gedeeltelijke afgravingen zullen plaatsvinden. De vervuilde grond wordt vervangen door propere grond. Er worden ook een eerste reeks bodeminjecties uitgevoerd en een nieuw infiltratiegrid geplaatst waarlangs de komende decennia bijkomend zal geïnjecteerd worden om de aanwezige vervuiling van het grondwater stelselmatig te neutraliseren. Na afloop wordt een nieuwe vloerplaat gestort op een volledig luchtdichte coating, want het is belangrijk dat de vluchtige vervuilende dampen uit de bodem hermetisch afgesloten worden van binnenruimtes.
 

Deze saneringswerken worden uitgevoerd conform het goedgekeurd bodemsaneringsproject. Een conform verklaard bodemsaneringsproject geldt als omgevingsvergunning voor alle handelingen, nodig om de saneringswerken te kunnen uitvoeren.

Voor vragen over de saneringswerken kan je terecht bij:

• Witteveen+Bos: Filip Sanders - filip.sanders@witteveenbos.com - 0476/85 02 22
• Ghent Dredging: Thijs Dobbelaere - thijs.dobbelaere@ghentdredging.be
• OVAM: Annelies Jacobs - annelies.jacobs@ovam.be

--

In het najaar van 2023 worden er een aantal niet-vergunningsplichtige instandhoudingswerken uitgevoerd, hoofdzakelijk in de Potterij. Zo zijn herstellingen aan de bestaande betonstructuur van de Potterij dringend nodig. Aannemer TDN is half september gestart met de betonrenovatie. Aansluitend zullen de glazen serres op het dak vervangen worden en wordt het dak vernieuwd.

Voor vragen over de betonrenovatie kan je terecht bij

TDN: Tim Gijsen - tim@tdn.be - 0476/91.62.35

Partners

Impact Factory is een initiatief van en een samenwerking tussen Stad Mechelen, OVAM en Stadsmakersfonds. Het project wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Vlaamse Overheid. Miss Miyagi treedt op als integrale projectcoördinator en gedelegeerd bouwheer.

Vormgeving: Buro Knal / Development: Sitemanager​​​​​​​

Impact Factory is een samenwerking tussen