Circulaire hub zkt. ziel(en).

Interesse? Vul dit interesseformulier in.

Marktverkenning

We startten op 17-07-2023 een marktverkenning waarbij we op zoek gaan naar mogelijk toekomstige ruimtegebruikers, programmamakers, investeerders en een exploitant. Interesse? 
 

Werfupdates

Ter voorbereiding op de bouwwerken voor het project Impact Factory beweegt er nu al heel wat in het bouwblok. Zo bouwde Fluvius begin dit jaar een nieuwe gas- en hoogspanningscabine op de parking van het woonzorgcentrum Hof Van Egmont, ter vervanging van de twee verouderde cabines op de site.

Sinds 1 maart voert men in het gebouw de Potterij een nieuwe fase van de saneringswerken uit. Dit in opdracht van de OVAM, eigenaar van het pand en onder supervisie van het studiebureau Witteveen+Bos. De werken worden uitgevoerd door aannemer Ghent Dredging.

De Potterij is een "blackfield" met een historisch verontreinigde bodem. Met het oog op de herbestemming en de renovatie van het gebouw is het nodig om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren. De volledige vloerplaat wordt afgebroken en weggevoerd, alle vervuilende ondergrondse tanks en massieven worden verwijderd, waarna er gedeeltelijke afgravingen zullen plaatsvinden. De vervuilde grond wordt vervangen door propere grond. Er worden ook een eerste reeks bodeminjecties uitgevoerd en een nieuw infiltratiegrid geplaatst waarlangs de komende decennia bijkomend zal geïnjecteerd worden om de aanwezige vervuiling van het grondwater stelselmatig te neutraliseren. Na afloop wordt een nieuwe vloerplaat gestort op een volledig luchtdichte coating, want het is belangrijk dat de vluchtige vervuilende dampen uit de bodem hermetisch afgesloten worden van binnenruimtes.
 

Deze saneringswerken worden uitgevoerd conform het goedgekeurd bodemsaneringsproject. Een conform verklaard bodemsaneringsproject geldt als omgevingsvergunning voor alle handelingen, nodig om de saneringswerken te kunnen uitvoeren.

Voor vragen over de saneringswerken kan je terecht bij:

• Witteveen+Bos: Filip Sanders - filip.sanders@witteveenbos.com - 0476/85 02 22
• Ghent Dredging: Thijs Dobbelaere - thijs.dobbelaere@ghentdredging.be
• OVAM: Annelies Jacobs - annelies.jacobs@ovam.be

--

In het najaar van 2023 worden er een aantal niet-vergunningsplichtige instandhoudingswerken uitgevoerd, hoofdzakelijk in de Potterij. Zo zijn herstellingen aan de bestaande betonstructuur van de Potterij dringend nodig. Aannemer TDN is half september gestart met de betonrenovatie. Aansluitend zullen de glazen serres op het dak vervangen worden en wordt het dak vernieuwd.

Voor vragen over de betonrenovatie kan je terecht bij

TDN: Tim Gijsen - tim@tdn.be - 0476/91.62.35

Julie Poppe

Vertegenwoordiger Stad Mechelen
Aanspreekpunt circulair ondernemersloket, Sociaal-Circulaire Hub regio Mechelen

An Eijkelenburg

Vertegenwoordiger Stadsmakersfonds
Directeur en vertegenwoordiger Stadsmakersfonds (Sylvestra nv)

Emiel Van den Plas

Impact Factory
Community manager - aanspreekpunt matchmakign, beheer en activiteiten

info@impactfactory.be

Sarah Staessen

Stad Mechelen
Coördinator bouwwerken

sarah.staessen@mechelen.be

Toon Manders

Miss Miyagi
Projectbegeleiding strategie en ontwikkeling

toon@missmiyagi.eu

Miet Aertsen

Miss Miyagi
Projectbegeleiding bouwproject

miet@missmiyagi.eu

Miet Vanheeswijck

WIT architecten
Projectarchitect
​​​​​​​miet.vanheeswijck@wit.eu​​​​​​​

Partners

Impact Factory is een initiatief van en een samenwerking tussen Stad Mechelen, OVAM en Stadsmakersfonds. Het project wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Vlaamse Overheid. Miss Miyagi treedt op als integrale projectcoördinator en gedelegeerd bouwheer.

Get in touch!

Vormgeving: Buro Knal / Development: Sitemanager​​​​​​​

Impact Factory is een samenwerking tussen